Ook de provincie Groningen behoort tot ons verzorgings- gebied.