Periodiek berekenen wij de af te dragen of de te ontvangen BTW

en doen hiervan aangifte bij de Belastingdienst.

Uiteraard passen wij de KLEINE ONDERNEMERSREGELING toe 

indien deze van toepassing is.

Wist u dat deze regeling per 1 januari 2020 ingrijpend is gewijzigd?