Periodieke controle van de nog OPENSTAANDE VORDERINGEN

en zo nodig het verzenden van aanmaningen om uw liquiditeit

op peil te houden.